Dalköpinge Strandväg 2 - 23132 - Trelleborg - Sverige - Tel: 0410 149 05Din bokning är bindande när vi har bekräftat din beställning

 Your reservation is binding once we have confirmed your order

 Ihre Reservierung ist verbindlich, sobald wir Ihre Bestellung bestätigt haben

Boende som inte kräver anslutning till EL behöver aldrig förbokas.

Du kan boka boende hos oss på två sätt. Antingen via mail efter den 15/1 2018 och telefon efter den 20/4 201.

Din bokning är bindande från bokningstillfället. Du måste ange antalet personer som övernattar och antalet får ej överstiga de antal bäddar som finns i stugan. Dock registreras inte barnunder ett år.

Som barn räknas annars ålder 2-12år

För att boka/ ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimering sker vid ankomst.

Betalning sker med förskottsbetalning via fakturan och/eller betala vid ankomst. Ta med bekräftelsen och kvitto på eventuell förskottsbetalning vid ankomst

Avbeställning skall ske skriftligt eller muntligt.

Du kan avboka ditt boende utan kostnad fram till 4 veckor innan ankomst. Därefter utgår en procentuell avgift på 25% av bokningen fram till dag 1 innan ankomst. Avbokar du så sent som en dag innan ankomst är avgiften 100%. Om det finns legitima skäl till avbokning som kan styrkas med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag utgår ingen avgift. Legitima skäl dödsfall eller olycksfall av allvarlig art eller allvarlig händelse utanför din kontroll ex. eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Skyldigheter som kund:

Kontrollera bekräftelsen så snart den erhålls och påtala ev. felaktigheter.

Följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller stugan/campingplatsen. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit oaktsam.

Du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Du får inte låta husdjur vistas i de stugor där husdjur är förbjudet och rökning är helt förbjudet i alla våra fastigheter.

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Vid tvist vänd dig i första hand till oss med eventuella klagomål. Skulle vi inte komma överens, vänd dig till Allmänna Reklamationsnämnden.